Kusursuz Yönetim için

Kalite Kontrol

GÖRSEL KONTROLLER
Tahribatsız Muayene TS EN 970, TS EN ISO 5817, TS EN 13018, TS EN 1370 Standartları Kapsamında Ürünlerin (Form Bozukluğu, Yırtık, Çizik, Çatlak, Korozyon Gibi) Görsel Muayeneler, Çıplak Gözle veya Optik Yardımcı Araç Gereçlerin Kullanılmasıyla Tespit Edilir.

ÖLÇÜSEL KONTROLLER
Kumpas, Mikrometre, Mihengir, Mastar, 3 Boyutlu Ölçüm Cihazları vb. Ölçme Aletleri ile Müşterinin Belirlemiş Olduğu Ürün Ağaçları Doğrultusunda Birim Adı Verilen Bir Değerle Karşılaştırarak Yapılan Ölçme İşlemidir. Sonucu RAPORLAMA yapılır.

REWORK VE YENIDEN IŞLEME
Otomotiv Ana Sanayi ve Yan Sanayiye Tedarik Aşamasında Görülen Uygunsuzluklar, Müşteri Kriterlerine Göre Kontrol Edilip Yeniden İşlenmesi veya Ayıklanması Sağlanır.

KALITE DUVARLARI
Meslek Lisesi mezunu Otomotiv ve imalat sektörü tecrübesi olan personelimiz tarafından, Otomotiv ve imalat sektöründe yan sanayi proses aşamasında görülen uygunsuzluklar, müşteri kriterlerine göre operasyon aşamasında farklı noktalarda kontrolleri yapılıp, ürünün OK ve NOK parçalar ayrıştırılarak raporlanması sağlanır.

GIRIŞ KALITE KONTROLLER
Hammadde, parçalar, yarı mamul ve tedarikçi malzemelerin üretim sürecine girmeden önce kontrol diyagramları aracılığla yapılan kontrolleri kapsar. OK ve NOK parçalar ayrıştırılarak raporlanması sağlanır.

FINAL KONTROLLER
Müşterilerimizin ürün kalitesinin belirlenmesinde, Müşteri kalite kontrol birimi tarafından belirlenen spectler doğrultusunda nitelikli elemanlarımız tarafından yapılan kontrolleri kapsar. Hat sonunda ya da müşteri tarafından belirlenen alanda yapılan kontroller ile hatalı ürünün engellenmesi ve müşteri tatminsizliği ortadan kaldırılmış olur. OK ve NOK parçalar ayrıştırılarak raporlanması sağlanır.

İnovasyon Odaklı
Doğru Partner
Uzman Ekip
EnglishFrenchGermanTurkish