Çalışma Prensibi ile

Ölçüsel ve Görsel Kontroller

GÖRSEL KONTROLLER

Tahribatsız muayene TS EN 970, TS EN ISO 5817, TS EN 13018, TS EN 1370 Standartları
kapsamında ürünlerin (Form Bozukluğu, Yırtık, Çizik, Çatlak, Korozyon Gibi) Görsel Muayeneler,
Çıplak Gözle veya Optik tardımcı araç gereçlerin kullanılmasıyla tespit Edilir.


ÖLÇÜSEL KONTROLLER

Kumpas, Mikrometre, Mihengir, Mastar, 3 Boyutlu Ölçüm Cihazları vb. ölçme aletleri ile
müşterinin belirlemiş olduğu ürün ağaçları doğrultusunda birim adı verilen bir değerle
karşılaştırarak yapılan ölçme işlemidir. Sonucu RAPORLAMA yapılır.

EnglishFrenchGermanTurkish